Prijsvraag HMW

Home / Bronnen / Prijsvraag HMW    |    Terug
Prijsvraag HMW
   
   
 
 
 
 
 
 
Transcriptie
Antwoord van Onder de sinspreuk ten nutte van mijn Vaderland, aande Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen voorgestelt inden jaren 1758, op de vraag Welke is de beste weg, om op de kortste de zekerste, en minst kostbare wijze een dijkbreuk te stoppen Om dan ter beantwoording van diens vraag te treeden zoo neem ik voor aft de vrijheit, mij alleen te bepalen tot de dijken, gelegen aan onze rivieren, dewijl aldaer mijns bedunkens (en zoo ik vertrouwe niet zonder grond) de meesten, dijkbreuken bij hoog opperwaterde te digten zijn Daar en boven zijn de dijken, in dit ons gemeenebest dewelken aan zee gelegen zijn, of door sware steenen gloijinge, voor het oude bolwerk, of voor de dijken gloijinge gemeakt, en met zware kijsteene gedekt te hebben, in een staet gebragt, dat dezelve tegens de woede van die zeen bestant zijn, en menschelijken wijsen geen doorbraek te vreesen is. Indien het dan gebeurde dat in een van de dijken, gelegen aan onse rivieren, een dijkbreuk kwam te vallen, zoo zoude nodig zijn (zoodra het water binne zijne oevers gekeert was) deeze breuk van voren inde rievier, en vande binne of land zijde, eerst te sluijten, met een rijsen berm breet in zijn aanleg na mate van de diepte vant gebrokene oft uijtgescheurde gatt, dorceerende aan wedersijde en wel aande buijten zijde 1 ½ voet op de voet, en de binnen zijde van deeze berme * voet op de voet,

In 1752 werd de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (HMW) in Haarlem opgericht. Het doel van deze organisatie was het bevorderen van de wetenschap.

De leden van de HMW bedachten prijsvragen over actuele maatschappelijke problemen en wetenschappelijke vraagstukken. De prijsvragen liepen sterk uiteen. In 1757 werd de volgende vraag gesteld: 'Welke is de beste weg, om op de korste, de zekerste en minst kostbaare wyze, een Dykbreuk te stoppen?'. Er werden zowel korte als lange geschreven antwoorden gestuurd. Ook tekeningen en berekeningen werden met de antwoorden meegestuurd.

Een van de antwoorden werd twee jaar later door Frans de Mutsert ingestuurd. Dit antwoord zie je hierboven. De envelop bevat een watermerk van Amsterdam.

Mutsert won geen prijs met zijn antwoord. Sterker nog, de bedenker van de prijsvraag, professor Lulofs vond eigenlijk geen enkele inzending goed genoeg. De prijsvraag werd daarom herhaald in 1758, 1759 en 1760. Professor Lulofs koos met tegenzin de beste twee antwoorden uit 1759.

Maker: F. de Mutsert
Datering: 1759
Collectie: Archief
Nummer: toegang 444, inv 371
Link: http://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210&miadt=236&miaet=1&micode=444&minr=1437093&miview=inv2
Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief beheert de overheidsarchieven van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlem, Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort. Ook particuliere- en bedrijfsarchieven worden door het Noord-Hollands Archief beheerd. 

Zelf onderzoek doen in de originele documenten? Dat kan en is nog gratis ook. Kom vooral langs! 

Heb je een opmerking over deze bron of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema?
Laat het ons weten via educatie@noord-hollandsarchief.nl.
  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal023

Prijsvraag HMW

Tijdvak: Tijd van pruiken en revoluties (1700 - 1800)


Omschrijving

In 1752 werd de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (HMW) in Haarlem opgericht. Het doel van deze organisatie was het bevorderen van de wetenschap.

De leden van de HMW bedachten prijsvragen over actuele maatschappelijke problemen en wetenschappelijke vraagstukken. De prijsvragen liepen sterk uiteen. In 1757 werd de volgende vraag gesteld: 'Welke is de beste weg, om op de korste, de zekerste en minst kostbaare wyze, een Dykbreuk te stoppen?'. Er werden zowel korte als lange geschreven antwoorden gestuurd. Ook tekeningen en berekeningen werden met de antwoorden meegestuurd.

Een van de antwoorden werd twee jaar later door Frans de Mutsert ingestuurd. Dit antwoord zie je hierboven. De envelop bevat een watermerk van Amsterdam.

Mutsert won geen prijs met zijn antwoord. Sterker nog, de bedenker van de prijsvraag, professor Lulofs vond eigenlijk geen enkele inzending goed genoeg. De prijsvraag werd daarom herhaald in 1758, 1759 en 1760. Professor Lulofs koos met tegenzin de beste twee antwoorden uit 1759.

Maker: F. de Mutsert
Datering: 1759
Collectie: Archief
Nummer: toegang 444, inv 371
Link: http://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210&miadt=236&miaet=1&micode=444&minr=1437093&miview=inv2

Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief beheert de overheidsarchieven van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlem, Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort. Ook particuliere- en bedrijfsarchieven worden door het Noord-Hollands Archief beheerd. 

Zelf onderzoek doen in de originele documenten? Dat kan en is nog gratis ook. Kom vooral langs! 

Trefwoorden

verlichting
wetenschap
wetenschappelijke revolutie

PDF's

Transcriptie Prijsvraag HMW.pdf: www.geschiedenislokaal023.nl/media/429872/transcriptie-prijsvraag-hmw.pdf