Canon van Haarlem

Home / Alle Themas / Canon van Haarlem    |    Terug

Geschiedenislokaal023

Canon van Haarlem

Omschrijving

De historische canon van Haarlem bestaat uit 21 'vensters' die ieder een belangrijk aspect uit de Haarlemse geschiedenis belichten. Hieronder staan alle vensters. Als je op een venster klikt, worden bijbehorende bronnen getoond. Meer informatie over de vensters vind je op de pagina Canon van Haarlem.

 1. Oudste bewoningssporen
 2. Floris V en de stad als leengebied (800-1300)
 3. De verovering van Damiate (1219)
 4. Het Stadsrecht van Haarlem (1245)
 5. Coster en de boekdrukkunst (1440)
 6. In de hemel is geen bier...
 7. De Grote of Sint Bavo-kerk (1559)
 8. Kenau en het beleg van Haarlem (1572-1573)
 9. De grote stadsbrand (1576)
 10. De Reformatie in Haarlem (1578)
 11. Frans Hals en Lieven de Key (17e eeuw)
 12. Pieter Teyler van der Hulst (18e eeuw)
 13. Lodewijk Napoleon, de Franse tijd (1795-1813)
 14. Beets en Zocher (19e eeuw)
 15. Beynes en Droste - Haarlems ondernemerschap (19e en 20e eeuw)
 16. Pim Mulier - sportbolwerk Haarlem
 17. Haarlem tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
 18. Culturele uitingen in de 20e eeuw
 19. Stadsuitbreidingen in de 20e eeuw
 20. Haarlems verzet in de Tweede Wereldoorlog(1940-1945)
 21. Haarlem voorop