Stadsbrand (1576)

Home / Bronnen / Stadsbrand (1576)    |    Terug
Stadsbrand (1576)
   
   
 
 
 
 
 
Transcriptie
Register van de huijsen die in de stat haarlem Verbrant sijn den 23 october 1576 Op het spaarn 7 inde damstraat 3 Inde berckerosteeg 6 inde lange Veerstraat 25 Inde korte Veerstraat 9 inde annegange 18 inde kerckstraat 3 inde kleijne houtstraat 19 inde Schachelstraat 39 inde franckesteegh 39 op t kleijnheijlich lant 18 inde peuselaer steegh 11 inde groote houtstraat boven de brugge 10 inde steegh besijden het gasthuijs 3 inde koningh straat 9 op de oude gracht aende noort zijde 21 aende zuijt zijde 16 inde groote houtstraat beneden de brugh 57 inde paerde steegh 2 inde geerstraat 59 inde breesteegh 34 inde langhe gasthuijs straat 14 inde korte gasthuijs straat 14 inde S. magdalene straat 10 inde S. michiel straat 15 bij de ramen 6 Somma is 467 huijsen Noch verbrande S. gangolfs kerck. S.elisabeths gasthuijs t. barvoete suster klooster. en Sint maertens hofken Volgens Cornelis bartelmeesz. Die er oog getuijgen Van deese brant is geweest Sint elisabeths gasthuijs is de tijt der Stichtingen onbekent maar inde gasthuijs boeken albekent int Jaar 1348 en is nadese brant gebout op t grootheijliglant Verplaatst int clooster vande Minder broeders

Dit is een register van het aantal huizen die in de stad Haarlem verbrand zijn op 23 oktober 1576.

In de zestiende eeuw was de spelling nog niet zo aan regels gebonden als tegenwoordig. Woorden werden meestal zo geschreven als ze klonken (fonetisch) waardoor hetzelfde woord, of dezelfde naam soms op een heleboel verschillende manieren kon worden geschreven, terwijl ze allemaal het zelfde betekenden.

  • De Kerkstraat is de tegenwoordige Warmoesstraat.
  • De Brug die bij de Grote Houtstraat word genoemd, is niet de brug over de Gasthuisvest die we nu kennen, maar de (nu niet meer bestaande) brug over de, toen nog niet Gedempte, Oude gracht.
  • De genoemde Paerdesteeg verbond de Grote Houtstraat met de Gierstraat. De steeg is verdwenen bij de bouw van het voormalige V & D gebouw.
  • De Geerstraat is de huidige Gierstraat.
  • De Breesteeg heet tegenwoordig Breestraat. De naam is in 1888 veranderd.
  • De S. Magdalenestraat  en de S. Michielstraat zijn beide vernoemd naar de kloosters die zich bij deze straten bevonden (het Sint Maria Magdalena klooster en het klooster van Sint Michiel).
  • De S. Michielstraat bestaat niet meer in Haarlem, maar het betreft hier het gedeelte van de Lange Annastraat dat tussen de Doelstraat en de Breestraat ligt.
  • "De Ramen" verwijst vermoedelijk naar de Raamvest of Raamgracht.

Bovenstaande gegevens kun je terugvinden in De straat waarin wij in Haarlem wonen van Dr. Gerda H. Kurtz.

Maker: Stadsbestuur van Haarlem
Datering: 1576
Collectie: Archief
Nummer: Toegang 3993, inv: 833, no 2
Link: http://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210&miadt=236&miaet=1&micode=3993&minr=2174185&miview=inv2
Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief beheert de overheidsarchieven van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlem, Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort. Ook particuliere- en bedrijfsarchieven worden door het Noord-Hollands Archief beheerd. 

Zelf onderzoek doen in de originele documenten? Dat kan en is nog gratis ook. Kom vooral langs! 

Heb je een opmerking over deze bron of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema?
Laat het ons weten via educatie@noord-hollandsarchief.nl.

Geschiedenislokaal023

Stadsbrand (1576)

Tijdvak: Tijd van ontdekkers en hervormers (1500 - 1600)


Omschrijving

Dit is een register van het aantal huizen die in de stad Haarlem verbrand zijn op 23 oktober 1576.

In de zestiende eeuw was de spelling nog niet zo aan regels gebonden als tegenwoordig. Woorden werden meestal zo geschreven als ze klonken (fonetisch) waardoor hetzelfde woord, of dezelfde naam soms op een heleboel verschillende manieren kon worden geschreven, terwijl ze allemaal het zelfde betekenden.

Bovenstaande gegevens kun je terugvinden in De straat waarin wij in Haarlem wonen van Dr. Gerda H. Kurtz.

Maker: Stadsbestuur van Haarlem
Datering: 1576
Collectie: Archief
Nummer: Toegang 3993, inv: 833, no 2
Link: http://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210&miadt=236&miaet=1&micode=3993&minr=2174185&miview=inv2

Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief beheert de overheidsarchieven van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlem, Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort. Ook particuliere- en bedrijfsarchieven worden door het Noord-Hollands Archief beheerd. 

Zelf onderzoek doen in de originele documenten? Dat kan en is nog gratis ook. Kom vooral langs! 

Trefwoorden

stadsbrand

PDF's

Transcriptie stadsbrand (1576).pdf: www.geschiedenislokaal023.nl/media/430923/transcriptie-stadsbrand-1576.pdf