Pieter Teyler van der Hulst

Home / Bronnen / Pieter Teyler van der Hulst    |    Terug

Pieter Teyler van der Hulst werd op 25 maart 1702 geboren in Haarlem. Hij werd zeer rijk als fabrikant van laken en zijde en als bankier. Als typisch vertegenwoordiger van de Verlichting had Teyler een brede belangstelling voor wetenschap en kunst. Op beide terreinen legde hij verzamelingen aan. Daarnaast was hij zeer geïnteresseerd in theologie (godgeleerdheid).  

Zijn geld - twee miljoen gulden, een enorm bedrag in die tijd - liet hij na zijn overlijden (in 1778) na aan een stichting die bestuurd moest worden door vijf directeuren, gekozen onder zijn Doopsgezinde vrienden. Als doelstellingen van de stichting noemt Teyler het bevorderen van godsdienst en het stimuleren van kunsten en wetenschappen. De genootschappen die hieruit ontstaan vergaderden over Godgeleerdheid en over natuurkundige, historische, poëtische, kunsthistorische en munt- en penningkundige onderwerpen.

Uit de nalatenschap van Pieter Teyler ontstaat Teylers Museum, het oudste museum op het Europese vasteland. Het museum is nog steeds in vrijwel originele staat te bewonderen.


 

Maker: W. Hendriks (1787)
Datering: 1702 / 1778
Collectie: Beeld
Nummer: KS 281
Link: https://www.teylersmuseum.nl/nl/collectie/kunst/ks-281-portret-van-pieter-teyler-van-der-hulst-1702-1778
Teylers Museum

Teylers Museum voor kunst en wetenschap is het eerste en oudste museum van Nederland. Het is bovendien het enige museum ter wereld met een authentiek gebouw en interieur uit de achttiende eeuw.

Heb je een opmerking over deze bron of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema?
Laat het ons weten via educatie@noord-hollandsarchief.nl.
Trefwoorden

Geschiedenislokaal023

Pieter Teyler van der Hulst

Tijdvak: Tijd van pruiken en revoluties (1700 - 1800)


Omschrijving

Pieter Teyler van der Hulst werd op 25 maart 1702 geboren in Haarlem. Hij werd zeer rijk als fabrikant van laken en zijde en als bankier. Als typisch vertegenwoordiger van de Verlichting had Teyler een brede belangstelling voor wetenschap en kunst. Op beide terreinen legde hij verzamelingen aan. Daarnaast was hij zeer geïnteresseerd in theologie (godgeleerdheid).  

Zijn geld - twee miljoen gulden, een enorm bedrag in die tijd - liet hij na zijn overlijden (in 1778) na aan een stichting die bestuurd moest worden door vijf directeuren, gekozen onder zijn Doopsgezinde vrienden. Als doelstellingen van de stichting noemt Teyler het bevorderen van godsdienst en het stimuleren van kunsten en wetenschappen. De genootschappen die hieruit ontstaan vergaderden over Godgeleerdheid en over natuurkundige, historische, poëtische, kunsthistorische en munt- en penningkundige onderwerpen.

Uit de nalatenschap van Pieter Teyler ontstaat Teylers Museum, het oudste museum op het Europese vasteland. Het museum is nog steeds in vrijwel originele staat te bewonderen.


 

Maker: W. Hendriks (1787)
Datering: 1702 / 1778
Collectie: Beeld
Nummer: KS 281
Link: https://www.teylersmuseum.nl/nl/collectie/kunst/ks-281-portret-van-pieter-teyler-van-der-hulst-1702-1778

Teylers Museum

Teylers Museum voor kunst en wetenschap is het eerste en oudste museum van Nederland. Het is bovendien het enige museum ter wereld met een authentiek gebouw en interieur uit de achttiende eeuw.

Trefwoorden

verlichting