Vrijheidsbond (3)

Home / Paulina Willekes MacDonald-Reijnvaan / Vrijheidsbond (3)    |    Terug
Paulina Willekes MacDonald-Reijnvaan | Vrijheidsbond (3)
   
   
 
 
 
   

Op de foto staat Paulina Johanna Willekes MacDonald-Reijnvaan. Reijnvaan was, samen met M. Maarschall-Komin, de eerste vrouw die werd verkozen en zitting nam in de Haarlemse Gemeenteraad in 1919. Reijnvaan zat in de Gemeenteraad namens de Economische Bond (vanaf 1921 opgegaan in deĀ Vrijheidsbond). Reijnvaan was lid van de Haarlemse afdeling van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht en hield regelmatig vergaderingen in haar huis aan het Spaarne 13.

In de notulen van de eerste Gemeenteraadsvergadering waar Reijnvaan zitting in nam op woensdag 3 september 1919 kaart zij meteen een merkwaardigheid aan:

"Mevrouw Willekes MacDonald zegt, dat zij bij de stukken heeft gevonden de begrooting van het St. Elizabeth's of Groote Gasthuis, en daarin een terminologie, ten aanzien van sommige leden van het personeel, aantreft, die toch wel eenigzins uit den tijd is. Waarom moet er hier gesproken worden van een "keukenmeid" en een werkmeid"? In den tegenwoordigen tijd zou men toch wel liever van een "dienstbode" spreken....."

In 1923 stond Willekes MacDonald-Reijnvaan wederom op de verkiezingslijst van de Vrijheidsbond, afdeling Haarlem. In het verkiezingspropaganda blaadje wordt zij omschreven als "vrijdenkende Nederlandsche vrouw" die "flink voor haar meening" uitkomt.

Datering: 1923
Collectie: Beeld | Archief Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht (Atria)
Nummer: NL-HlmNHA_5400468373 |IAV_00000295 / inventarisnummer 179
Link: https://hdl.handle.net/21.12102/f05b4ada-fb8e-11df-9e4d-523bc2e286e2
Heb je een opmerking over deze bron of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema?
Laat het ons weten via educatie@noord-hollandsarchief.nl.

Geschiedenislokaal023

Vrijheidsbond (3)

Omschrijving

Datering: 1923
Collectie: Beeld | Archief Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht (Atria)
Nummer: NL-HlmNHA_5400468373 |IAV_00000295 / inventarisnummer 179
Link: https://hdl.handle.net/21.12102/f05b4ada-fb8e-11df-9e4d-523bc2e286e2

Nuttige websites

De Groene Amsterdammer: http://historisch.groene.nl/nummer/1925-10-24/pagina/9#4/-0.31/-125.42