Kermis als bron van zedelijk kwaad

Home / Bronnen / Kermis als bron van zedelijk kwaad    |    Terug
Kermis als bron van zedelijk kwaad
   
   
 
 
 
 
 
Transcriptie
Aan den Raad der ge” meente Haarlem, geeft met verschuldigen eerbied te kennen de Haarlemsche afdeeling van de “Nederlandsche Vereeniging tegende Prostitutie” (goedgekeurd bij Kon. Besluit dd. 27 November 1887, no. 21), dat zij van harte instemt met het verzoekschrift tot afschaffing der kermis alhier, dat onder dagtoekoming van 30 September ll bij Uwen Raad is inge” diend, door den Kerkeraad der Ned. Her. Gemeente alhier dat zij mitsdien eveneens met het verzoek tot u komt om de kermis alhier in het zedelijk en stoffelijk belang onzer burgerij af te schaffen. 4 welk doende, namens de af’ deeling voornoemd, Jae Past voornemend voorzitter G. Velthuysen Haarlem, 10 Nov. 1982

Veruit de meeste verzoeken tot afschaffing van de kermis komen uit religieuze hoek. Zo schrijft de kerkenraad van de Verenigde Doopsgezinden dat de kermis een “doelloos gebruik” is en de aanleiding vormt tot “losbandigheid en zelfverlaging.”

G. Velthuysen (voorheen broodbakker op de Groenmarkt), voorganger van de Haarlemse gemeente der Zevendedags Baptisten, is een van fervente pleiters voor afschaffing van de kermis. Het gemeentebestuur verzoekt hij “in het welbegrepen belang van onze stad voorgoed een einde te maken aan wat terecht een bron van zedelijk kwaad en schade voor het welzijn der burgerij mag worden genoemd.”

Maker: Onbekend
Datering: 1892 / 1910
Collectie: Archief | Beeld
Nummer: Toegang 2295, inv: 1979 | 54-0046165
Link: http://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210&miadt=236&miaet=1&micode=2295&minr=1051844&miview=inv2
Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief beheert de overheidsarchieven van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlem, Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort. Ook particuliere- en bedrijfsarchieven worden door het Noord-Hollands Archief beheerd. 

Zelf onderzoek doen in de originele documenten? Dat kan en is nog gratis ook. Kom vooral langs! 

Heb je een opmerking over deze bron of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema?
Laat het ons weten via educatie@noord-hollandsarchief.nl.
  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Geschiedenislokaal023

Kermis als bron van zedelijk kwaad

Tijdvak: Tijd van burgers en stoommachines (1800 - 1900)


Omschrijving

Veruit de meeste verzoeken tot afschaffing van de kermis komen uit religieuze hoek. Zo schrijft de kerkenraad van de Verenigde Doopsgezinden dat de kermis een “doelloos gebruik” is en de aanleiding vormt tot “losbandigheid en zelfverlaging.”

G. Velthuysen (voorheen broodbakker op de Groenmarkt), voorganger van de Haarlemse gemeente der Zevendedags Baptisten, is een van fervente pleiters voor afschaffing van de kermis. Het gemeentebestuur verzoekt hij “in het welbegrepen belang van onze stad voorgoed een einde te maken aan wat terecht een bron van zedelijk kwaad en schade voor het welzijn der burgerij mag worden genoemd.”

Maker: Onbekend
Datering: 1892 / 1910
Collectie: Archief | Beeld
Nummer: Toegang 2295, inv: 1979 | 54-0046165
Link: http://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210&miadt=236&miaet=1&micode=2295&minr=1051844&miview=inv2

Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief beheert de overheidsarchieven van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlem, Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort. Ook particuliere- en bedrijfsarchieven worden door het Noord-Hollands Archief beheerd. 

Zelf onderzoek doen in de originele documenten? Dat kan en is nog gratis ook. Kom vooral langs! 

Trefwoorden

religie
volksvermaak