Kenau de Tovenaarster

Home / Bronnen / Kenau de Tovenaarster    |    Terug
Kenau de Tovenaarster
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
Op heden, den tweede dag van maart anno XVc LXXXVIII (1588) compareerden (verschenen) voor mij Wouter Willemssen, openbaar notaris bij het Hof van Holland toegelaten, en voor de getuigen hier naar genoemd: Volckert Janssen Wagenaer, oud omtrent XLV (45) jaren, en Maarten Bartholomeeussen sleper, oud omtrent XXVIII (28) jaren. Ende hebben ter rechtelijke verzoek van Kenau Simonsdochter, Nanninck Garbrants zoons weduwe, bij hare mannen waarheid in plaats van een eed geaffirmeerd (bevestigd), dat geleden omtrent xiiij dagen zijluijden getuigen op ’t stadhuis van deze stad Haarlem waren, aldaar gehoord en gezien hebben dat den Kenau Simons- dochter voornoemd met haar schipper Gerijt Thoniss van der schepenen kamer gekomen is, omtrent den boden huizen zekere woorden had met mr. Jacob van Medenblick, procureur, den welke Medenblick zij lieden ……. hebben horen spreken tegen den voornoemde Kenau deze woorden: “Zegt gij (denoterende dezelfde Kenau) dat ik een bankroete boef, dief en schelm ben, zo zeg ik dat gij een tovenaarster zijt”, dit zelfde tot twee, drie maal toe weder verhalende, daar op den voorschreven Kenau weder sprekende: “Daar neem ik tuijch (getuige) bij”. De voorschreven mr. Jacob weder antwoordde: “Neemt er vrij tuijch (getuige) bij.” Offererende en zo verzocht die voorschreven requirant (eiser) hier van akte. Gedaan tot Haarlem voorschreven, ten woonstede mijns notaris, gestaan op het Spaarne, ter presentie van Pieter Willemss moultmaker en Arent Willems mandemaker, beide poorters der zelfde stad, als getuigen van goed geloof met mij notaris hier toe uitzonderlijk verzocht. In kennis heb ik notaris voornoemt mijne gewoonlijke signatuur (handtekening) hier beneden gestelt.

In de 16e eeuw gingen er meerdere keren geruchten rond dat Kenau en haar dochters zich schuldig maakten aan tovenarij. Dat pikte Kenau niet zomaar. De zaak liep hoog op, want op de trappen van het stadhuis, zo staat in dit document, schold de advocaat van de tegenpartij haar opnieuw uit voor ‘tovenaarster’.

Maker: Onbekend
Datering: 1588
Collectie: Archief
Nummer: Toegang 1617, inventarisnr. 33
Link: https://hdl.handle.net/21.12102/CC8589B54E924AB38ABD05D83CB17CBA
Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief beheert de overheidsarchieven van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlem, Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort. Ook particuliere- en bedrijfsarchieven worden door het Noord-Hollands Archief beheerd. 

Zelf onderzoek doen in de originele documenten? Dat kan en is nog gratis ook. Kom vooral langs! 

Heb je een opmerking over deze bron of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema?
Laat het ons weten via educatie@noord-hollandsarchief.nl.
  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Geschiedenislokaal023

Kenau de Tovenaarster

Tijdvak: Tijd van ontdekkers en hervormers (1500 - 1600)


Omschrijving

In de 16e eeuw gingen er meerdere keren geruchten rond dat Kenau en haar dochters zich schuldig maakten aan tovenarij. Dat pikte Kenau niet zomaar. De zaak liep hoog op, want op de trappen van het stadhuis, zo staat in dit document, schold de advocaat van de tegenpartij haar opnieuw uit voor ‘tovenaarster’.

Maker: Onbekend
Datering: 1588
Collectie: Archief
Nummer: Toegang 1617, inventarisnr. 33
Link: https://hdl.handle.net/21.12102/CC8589B54E924AB38ABD05D83CB17CBA

Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief beheert de overheidsarchieven van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlem, Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort. Ook particuliere- en bedrijfsarchieven worden door het Noord-Hollands Archief beheerd. 

Zelf onderzoek doen in de originele documenten? Dat kan en is nog gratis ook. Kom vooral langs! 

Trefwoorden

beleg
verzet