Geen pardon

Home / Bronnen / Geen pardon    |    Terug
Geen pardon
   
   
 
 
 
 
 
Transcriptie
(Dit zijn die lvij Burgers ende Inwoonders der Stadt van Haerlem, die in die Gratie oft Pardoen niet begrepen en zijn. Ende eerst de ghene die ghevanghen zijn. Arent Janssz van Dordrecht. Schout Simon Janssz Schootgen. Wethouder. Jan Gael. zijn Substituyt Pieter Ysbrantsz Oly. Wethouder Jan van Vliet. Burgemeester Claes Ysbrantsz Wethouder Gerrit Stuyver. Burgemeester Claes Theeussz. Schepen Pieter Kies. Burgemeester Michiel de Wael. Capiteyn Pieter Bal. Wethouder Cornelis Thewessz. Capiteyn Isebrant Staessz Hageman. Wethouder. Frerick Cornelissz Coessebant. Vaen= Jacob Gerritsz de ionge. Wethouder. drich. Pieter van Paenderen. Wethouder Gerrit Ruychaver. Vaendrich Loeff Staetssz. Wethouder Jacob Claessz timmerman. Wach= Jan de Wael. Wethouder ter van den Toren. Jan Eeftssz. Wethouder Claes Sinck van Amsterdam. Bartout van der Nieborch. Wethouder. Meester Tadinck Cyrurgijn. Jan Aelbertssz. Raet. Secretarius Alewijn de Jager, Dienaer van Lan= Jan van Duvoerde. Coronel sloot van Brederode. Jacob Bartelmeessz Pellicaen. Ca= Dierick Kater van Amsterdam. piteyn. Jan Claessz, Scheepmaker. Jan Dierick Matheussz. Vaendrich Willem Wiggertsz van Paenderen. Pieter Hasselaer. Vaendrich Barthout Henricksz, Schilder. Jacob Barenden Capiteyn Christiaen Ysbrantsz. inde ghevanckenisse ghestorven. Steven Janssz van Amsterdam. Jan Arentsz de ionge. Luytenant Jan Cornelissz van Amsterdam. Arent de Gorter. Dominicus Janssz. Adriaen Bogaert, Slebacker Arent Meynerttsz. Jan Kies van Amsterdam. Heymen Janssz, Seylmaker. Floris Heyn Loeven. Dierick Joosten, Cuyper. Arent Diericksz op de Beeck. Cornelis Pieterssz, Timmerman. Cornelis Gerrit Jan Eeftssz. Cornelis Ban, Swager van Arent Louris Wynantssz. ….Gorter. Marten de Apteecker. Claes Verlaen zijn Soon, is wt die Dierick Franssz Blokemaker. ….ghevanckenisse ghegaen, teghens ….Craenhals twee Dochterkens. (Noch dese navolgende persoonen. absent en latiterende. (Copie

Na het beleg van Haarlem werden enkele duizenden soldaten en burgers vermoord. Het Spaanse gezag, hertog van Alva, publiceerde deze plakkaat in 1573. Op deze lijst zie je namen van Haarlemmers die geen gratie of pardon ontvingen.

Maker: Onbekend
Datering: 1573
Collectie: Bibliotheek
Nummer: 43-005362 K
Link: http://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=383&miadt=236&miaet=14&miahd=1542845052&miview=ldt
Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief beheert de overheidsarchieven van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlem, Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort. Ook particuliere- en bedrijfsarchieven worden door het Noord-Hollands Archief beheerd. 

Zelf onderzoek doen in de originele documenten? Dat kan en is nog gratis ook. Kom vooral langs! 

Heb je een opmerking over deze bron of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema?
Laat het ons weten via educatie@noord-hollandsarchief.nl.
  Gerelateerde bronnen
  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal023

Geen pardon

Tijdvak: Tijd van ontdekkers en hervormers (1500 - 1600)


Omschrijving

Na het beleg van Haarlem werden enkele duizenden soldaten en burgers vermoord. Het Spaanse gezag, hertog van Alva, publiceerde deze plakkaat in 1573. Op deze lijst zie je namen van Haarlemmers die geen gratie of pardon ontvingen.

Maker: Onbekend
Datering: 1573
Collectie: Bibliotheek
Nummer: 43-005362 K
Link: http://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=383&miadt=236&miaet=14&miahd=1542845052&miview=ldt

Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief beheert de overheidsarchieven van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlem, Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort. Ook particuliere- en bedrijfsarchieven worden door het Noord-Hollands Archief beheerd. 

Zelf onderzoek doen in de originele documenten? Dat kan en is nog gratis ook. Kom vooral langs! 

Trefwoorden

beleg

PDF's

Transcriptie geen pardon.pdf: www.geschiedenislokaal023.nl/media/430039/transcriptie-geen-pardon.pdf