Daphne en Saria

Home / Bronnen / Daphne en Saria    |    Terug
Daphne en Saria
   
   
 
 
 
 
 
Transcriptie
Op heden den 1 en October Anno 1725 compareerde (verscheen) voor mij Servaas Galle, not. Publ bij de Edele hooge regering deser landen g’ad mitteerd (aangesteld) binnen de stad Batavia resideerende ende voor de voorgenoemde Getuigen De Heer Joachim Guilbaut, coopman ten dienste der E Comp. En administrateur der west zeijde negotie packheuijsen als man en voogd van zijne Huijsvrouw Juffrouw Susanna Rooselaar dewelk in die qualiteijt ten behoeve van De Heer H. Wigbold Slicher A.J, Koopman ten dienste vermeld verklaarde te Cederenende aff te staan alle reght, acte ende pretentie die Een Comp. Nomine U(g)oris, eenigszins soude kunnen ofte mogen Competeeren op ene aan Zeekere twee lijfEijgenen genaamd Daphne van Mangeraij en Saria van Tibora, zijn Comp.e Huijsvrouw van haar overledene Suster Juffrouw Sophia Maria Rooselaar in haar leven Huijsvrouw van gen. Heer Slichter Aangekomen, volgens testament en Codicille den 19 Maij 1721 en 13 September 1722 beijde voor den not. Job Freeman, end zekere getuijgen gepasseerd [ j reunicigezend] dierhalven zoo voor zig zelve als zijne naarkomelingen van alle regt van Eijgendomme ofte zodanig men Eel ooc zoude mogen noemen, dat Een Comp soo wijl kragte van voornoemd Testament Codicillen ofte alle andere hoofde zouden mogen toekomen, consenteerende gemelde lijffeiijgenen werden gesteld in vollen vrijdomme

In 1725 liet Susanna Rooselaar twee lijfeigenen genaamd Daphne van Mangeraij en Saria van Tibora vrij op voorwaarde dat zij zich tot het christelijke geloof bekeerden. Daphne en Saria waren lijfeigene van Sophia Maria Rooselaar, die bij haar overlijden de beide vrouwen aan haar zus Susanna Rooselaar had 'vermaakt'. Voordat 'gemelde twee slavinnen' konden 'genieten ofte te jouisseeren van haren vrijdomme' moesten zij 'de waare Christelijke gereformeerde Religie' hebben aangenomen. Zouden Daphne en Saria dat niet doen, dan verviel de invrijheidstelling.Maker: Joachim Guilband
Datering: 1725
Collectie: Archief
Nummer: Tiegang 1614, inv.nr.: 1125
Link: http://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210&miadt=236&miaet=1&micode=1614&minr=1193325&miview=inv2
Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief beheert de overheidsarchieven van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlem, Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort. Ook particuliere- en bedrijfsarchieven worden door het Noord-Hollands Archief beheerd. 

Zelf onderzoek doen in de originele documenten? Dat kan en is nog gratis ook. Kom vooral langs! 

Heb je een opmerking over deze bron of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema?
Laat het ons weten via educatie@noord-hollandsarchief.nl.
  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Geschiedenislokaal023

Daphne en Saria

Tijdvak: Tijd van pruiken en revoluties (1700 - 1800)


Omschrijving

In 1725 liet Susanna Rooselaar twee lijfeigenen genaamd Daphne van Mangeraij en Saria van Tibora vrij op voorwaarde dat zij zich tot het christelijke geloof bekeerden. Daphne en Saria waren lijfeigene van Sophia Maria Rooselaar, die bij haar overlijden de beide vrouwen aan haar zus Susanna Rooselaar had 'vermaakt'. Voordat 'gemelde twee slavinnen' konden 'genieten ofte te jouisseeren van haren vrijdomme' moesten zij 'de waare Christelijke gereformeerde Religie' hebben aangenomen. Zouden Daphne en Saria dat niet doen, dan verviel de invrijheidstelling.Maker: Joachim Guilband
Datering: 1725
Collectie: Archief
Nummer: Tiegang 1614, inv.nr.: 1125
Link: http://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210&miadt=236&miaet=1&micode=1614&minr=1193325&miview=inv2

Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief beheert de overheidsarchieven van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlem, Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort. Ook particuliere- en bedrijfsarchieven worden door het Noord-Hollands Archief beheerd. 

Zelf onderzoek doen in de originele documenten? Dat kan en is nog gratis ook. Kom vooral langs! 

Trefwoorden

slavernij