Bruidsschat

Home / Bronnen / Bruidsschat    |    Terug
Bruidsschat
   
   
 
 
 
 
 
Transcriptie
Inventaris van de goederen die Guertgen Arentsdochter ten huwelicke aenbrengen sal bij Hendrick Emptinck haeren toecomende bruydegom Twee huycken Een roode rock Een paerse versette rock Een paerse rock Twee blaeuwe rocken Een swarte groffgreyne rock Een swarte laeckense rock Een gecoleurde rock Twee Vriesche rocken Twee bonte jacken met mouwen Een geblomt damast jack Twee swarte Turckse jacken met mouwen Een gebeelt jack Een gecoleurt jack Twee swarte heere saeye schorten Drie blaeuwe schorten Twee roode borstrocken Twee bonte borstrocken Drie requessgens Drie fulpe lapers (NB: fulpen = van of als van fluweel) Een Coers schortecleet Een Turcxs schortecleet

In 1660 trouwde Guertgen Arentsochter met Hendrick Emptinck. In deze boedelinventaris staat de bruidsschat beschreven die zij meebracht. De lijst geeft een goed beeld van de bezittingen die een jonge vrouw uit de kleine burgerij bezat.

 

Maker: Florens Swan
Datering: 1660
Collectie: Archief
Nummer: Toegang 1617, inventaris 228
Link: http://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210&miadt=236&miaet=1&micode=1617&minr=1039385&miview=inv2
Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief beheert de overheidsarchieven van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlem, Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort. Ook particuliere- en bedrijfsarchieven worden door het Noord-Hollands Archief beheerd. 

Zelf onderzoek doen in de originele documenten? Dat kan en is nog gratis ook. Kom vooral langs! 

Heb je een opmerking over deze bron of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema?
Laat het ons weten via educatie@noord-hollandsarchief.nl.
  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Geschiedenislokaal023

Bruidsschat

Tijdvak: Tijd van regenten en vorsten (1600 - 1700)


Omschrijving

In 1660 trouwde Guertgen Arentsochter met Hendrick Emptinck. In deze boedelinventaris staat de bruidsschat beschreven die zij meebracht. De lijst geeft een goed beeld van de bezittingen die een jonge vrouw uit de kleine burgerij bezat.

 

Maker: Florens Swan
Datering: 1660
Collectie: Archief
Nummer: Toegang 1617, inventaris 228
Link: http://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210&miadt=236&miaet=1&micode=1617&minr=1039385&miview=inv2

Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief beheert de overheidsarchieven van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlem, Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort. Ook particuliere- en bedrijfsarchieven worden door het Noord-Hollands Archief beheerd. 

Zelf onderzoek doen in de originele documenten? Dat kan en is nog gratis ook. Kom vooral langs! 

Trefwoorden

sociale verhoudingen