Edward Jenner en zijn tijd

Home / Bewijs van vaccinatie / Edward Jenner en zijn tijd    |    Terug
Bewijs van vaccinatie | Edward Jenner en zijn tijd
   
   
 
 
 
 

In 1861 werd de Haarlemmer Alexandrine Jacqueline van Valkenburg nog voor haar eerste verjaardag ingeënt tegen de pokken. Hier zie je het bewijs van vaccinatie. 

De Haarlemse arts H. Van den Berg schreef in 1896 een boek over de ontwikkelaar van het pokken-vaccin: Edward Jenner. In dit jaar vierde de Haarlemse afdeling van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst het 'Jenner-feest'. Het was precies een eeuw terug dat Jenner zijn eerste vaccinatie toediende. De dood van een 'poklijder' wordt in het boek van Van den Berg beschreven:

"En welk een dood - zoo zegt hij - men moet er getuige van geweest zijn om de ijselijkheden van dezelve te gevoelen. Met ontelbare zweren bedekt, onder de helsche kwalen van een langzaam op den rooster gebradenen, bij levenden lijve rottenden, eenen ongevormden stinkenden vleeschklomp daarstellenden mensch, met den brandendsten dorst en zonder iets te kunnen verzwelgen, jammerden deze ellendigen den dood te gemoet." (p 9)


Van den Berg eindigt zijn publicatie:

"JENNER is een historisch figuur, die door den moed der overtuiging ten zege is geweest voor de menschheid. Hij behoort niet alleen aan Brittanje, neen de geheele aarde eigent zich dien schat toe, en vereert hem als den edelsten wereldburger. Gij, O JENNER! zijt niet gestorven en zult nimmer sterven, want gij leeft voor alle tijden en alle wereldstreken, in ieder mensch, dien gij van de pokken hebt verlost, in het hart van iedere dankbare moeder, die u het behoud harer lievelingen te danken heeft. Tot aan het einde der dagen zult gij geroemd worden als een der grootste weldoeners van het menschelijk geslacht!" (p 47)

 

Teksten uit: H. Van den Berg, Edward Jenner en zijn tijd: benevens de geschiedenis der vaccinatie (Haarlem 1896).

Datering: 1861 / 1896
Collectie: Archief
Nummer: Toegang 1571, inv.nr.: 410
Link: http://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210&miadt=236&miaet=1&micode=1571&minr=1191030&miview=inv2
Heb je een opmerking over deze bron of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema?
Laat het ons weten via educatie@noord-hollandsarchief.nl.

Geschiedenislokaal023

Edward Jenner en zijn tijd

Omschrijving

Datering: 1861 / 1896
Collectie: Archief
Nummer: Toegang 1571, inv.nr.: 410
Link: http://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210&miadt=236&miaet=1&micode=1571&minr=1191030&miview=inv2